Yi-Fan Hsu

Acting
Biography of

Yi-Fan Hsu

Date of Birth:
1980-07-26
Gender:
Male
Place of Birth:
Hualien, Taiwan

2020-08-07